menu

Darmowy katalog biur wirtualnych

Strona wirtualne-biuro.com.pl stanowić ma darmowy katalog biur wirtualnych. O tym, jak dodać swoje wpisy do katalogu, informować będziemy na kolejnych podstronach.

Czym jest wirtualne biuro ?

Zacznijmy od definicji wirtualnego biura, gdyż obecnie nie każdy jeszcze wie czym jest to miejsce.
Wirtualne biuro jest odpowiedzią na modny w ostatnich latach trend "sharing economy", czyli współdzielenia. W dużych miastach powstaje infrastruktura, która nie należy do osób z niej korzystających, gdyż osoby te nie potrzebują zostać właścicielem hulajnogi czy małego autka miejskiego. Wystarczy im jedynie skorzystać z tego sprzętu przez 20-30 minut a po tym okresie sprzęt może być wykorzystywany przez kogoś całkiem innego. To samo dotyczy biura.
Wirtualne biuro jest wirtualne jedynie z nazwy. Jest to po prostu zwykłe biuro mające swój adres, lokal czy usytuowanie na mapie miasta. Współdzielenie wirtualnego biura polega przede wszystkim na współdzieleniu jego adresu do rejestracji siedziby działalności gospodarczej, spółki, fundacji lub stowarzyszenia. Adres biura wirtualnego wpisywany jest w KRS lub CEiDG. Współdzielony jest także sekretariat wirtualnego biura wraz z obsługującym go personelem. Na samym końcu, współdzielona jest także powierzchnia lokalu, która musi być w odpowiedni sposób zorganizowana. Na powierzchnię lokalu biura wirtualnego musi się składać głównie pewna ilość sal konferencyjnych - małych salek przystosowanych na posiedzenia zarządów spółek.
Wirtualne biuro, by jego adres był reprezentacyjny, powinno być umiejscowione w centralnym punkcie miasta, często określanym mianem ścisłego centrum lub Śródmieścia. Chodzi także o dogodny dojazd z różnych stron miasta, gdyż użytkownikami wirtualnego biura mają być zapewne osoby mieszkające na dużych osiedlach lub takie, które zbudowały sobie dom jednorodzinny pod miastem i nie chcą podawać jego adresu jako siedziby działalnośći gospodarczej czy spółki. Wirtualne biuro musi więc działać interaktywnie i w czasie rzeczywistym. Po tym, jak klient wirtualnego biura otrzyma list polecony na adres biura, musi go dostać w formie skanu PDF na swój adres email bez większego opóźnienia czasowego.